Ми відкрилися, щоб захистити вас!

Споживче право – комплексна галузь права, що складається з норм різних галузей права (цивільного, адміністративного, кримінального), що регулюють відносини щодо захисту і задоволення моральних, матеріальних та інших цінностей громадян.

У сучасному світі вже давно існують суспільства споживачів, основною метою яких є вплив на виробників і продавців товарів споживання і послуг.

У зв’язку з невблаганною діджіталізаціей виникло питання про захист цифрових прав, так як в зв’язку правовому і технічною недосконалістю, спостерігається постійне порушення цифрових прав споживачів, а саме:

Систематичні порушення прав на безпеку інформації, що має гарантувати соотвествие провайдеру діджіталізаціі на міжнародні норми і стандарти безпеки, але відсутній на системному рівні.

Систематичні порушення в Закарпатській області обробки отриманої інформації про персональні дані, що повинні гарантувати провайдери цдіджіталізаціі у відповідності з нормами регуляторів, що характерно – на порушуються на державному рівні.

Гарантія зворотного зв’язку, що означає, гарантію кожного споживача на отримання інформації про те, як саме відбувається процес обробки переданої їм інформації для провайдера діджіталізаціі.

В Україні захист цифрових прав споживачів абсолютно не розвинена, що регулюють норми і закони практично відсутні і ніяк не відповідають міжнародним стандартом.

Однак, класичне цивільне законодавство може в рамках чинного законодавства України регулювати відносини щодо захисту цифрових прав громадян. Що і послужило причиною для створення НКО ГО УНКД.