ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Громадська організація «Український Народний Контроль за Діджіталізацією» (далі по тексту Організація), в особі Роговського Андрія Еіріхтовича зазначає в цій політиці конфіденційності наступне:

Ця політика конфіденційності охоплює усі дані, що отримані через сайт https://unkd.com.ua

У разі заповнення форми на https://unkd.com.ua користувач (будь яка особа, що заповнила форму) підтверджує, таким чином, що ознайомилась із даною політикою конфіденційності та надає згоду на обробку персональних даних. Всі зазначені норми та положенні їй ясні. Користувач підтверджує також, що має необхідний об’єм цивільної дієздатності. Його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі.

Дані можуть бути передані виключно особами, що досягли повноліття.

Забороняється заповнення форм на сайті https://unkd.com.ua або передачі даних будь-яким іншим шляхом неповнолітнім особам.

У разі, якщо членом Організації має намір стати неповнолітня особа, форму на сайті https://unkd.com.ua заповнюють її законні представники (один з батьків, піклувальник).

Політика конфіденційності роз’ясняє яким чином використовуються персональні дані, що передані Користувачем через сайт https://unkd.com.ua у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» (далі Закон) та інших нормативно-правових актів.

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

Усі терміни та визначення тлумачаться Сторонами у відповідності до законодавства України та правилами тлумачення відповідних термінів, що склалися в сеті Інтернет, а також у відповідності із звичаями ділового обігу.

У даному договорі терміни мають наступне значення:

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Володілець персональних даних – Організація.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її проінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Картотека – будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються. Фактично це Користувач сайту https://unkd.com.ua.

Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

 


МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані збираються та зберігаються через сайт https://unkd.com.ua та

можуть бути використані з наступною метою: виконання замовлень суб’єкту персональних даних; ідентифікація суб’єкта персональних даних; направлення суб’єкту персональних даних рекламних матеріалів, новин, інформації та запитів; проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень; обробка платежів суб’єкта персональних даних; моніторинг суб’єкта персональних даних з метою запобігання шахрайства та інших протиправних дій; виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 


ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

За допомогою сайту https://unkd.com.ua збираються, обробляються та зберігаються наступні дані: прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта персональних даних; поштова або електронна адреса; номер телефона, також може збиратися історія замовлень; звернення суб’єкта персональних даних відносно діяльності сайту https://unkd.com.ua к Організації або уповноваженим особам.

У разі отримання інформації, що дані про конкретну особу не відповідають дійсності, такі дані невідкладно змінюються або знищуються.

 


СУБ’ЄКТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МАЄ ПРАВО:

Бути проінформованим про джерела збору, місця знаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця або розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення відносно отримання цієї інформації повноважним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, в тому числі, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; доступу до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за 30 днів з дня отримання запиту, крім випадків передбачених законом, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти мотивовану вимогу Організації з запереченнями проти обробки своїх персональних даних; пред’являти мотивовану вимогу відносно зміни або знищення своїх персональних даних яким-небудь володільцем або розпорядником персональних даних, якщо такі дані оброблюються незаконно або є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки або випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із навмисним приховуванням, не наданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або в суд; використовувати способи правового захисту у разі порушень законодавства про захист персональних даних; вносити застереження відносно обмежень права на обробку своїх персональних даних в момент надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; бути проінформованим про механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматичного рішення, яке має для нього правові наслідки.

 


ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані збираються в момент, коли суб’єкт персональних даних заповнює відповідну форму на сайті https://unkd.com.ua та надсилає її Організації. Дані суб’єкта персональних даних зберігаються до того моменту, поки це необхідно для цілей, задля котрих вони були зібрані, у відповідності із законодавством України.

В момент перегляду нашого сайту можливий збір інформації, яка не є персональною, такою як відстеження поведінки користувача на сайті, коментарі, відповіді на запитання та інш. Також може бути зібрана будь-яка персональна інформація в тому випадку, коли суб’єкт персональних даних використовує зв’язок з нами через електронну пошту, по телефону, через публікацію або соціальні мережі.

Направлення суб’єктом персональних даних, своєї персональної інформації на нашу адресу, будь-яким з перерахованих способів вище, є згодою суб’єкта персональних даних на використання його інформації для цілей, викладених в даній угоді.

Суб’єкт персональних даних передає свої дані виключно по своєму бажанню.

Якщо суб’єкт персональних даних не бажає передавати свої персональні дані ми маємо право відмовити в наданні подальшої інформації для вступу в Організацію.

Персональні дані збираються для обробки транзакцій, адміністрування та управління обліковим записом суб’єкта персональних даних для того, щоб надавати йому інформацію, яку він бажає отримати, для спілкування, поки його заява знаходиться в процесі обробки.

Також персональні дані використовуються для відповідей, коментарів, в рекламних акціях, конкурсах, опитуваннях, а також для інформування суб’єкта персональних даних про зміни, що відбуваються на сайті https://unkd.com.ua.

Інформація, що не відноситься до персональних даних суб’єкта персональних даних, однак збирається в процесі користування сайтом https://unkd.com.ua, наприклад, відстеження поведінки на сайті, може бути використана для вдосконалення сайту та інш.

У разі отримання IP-адреси суб’єкта персональних даних в процесі користування сайтом https://unkd.com.ua така IP-адреса може бути використана в цілях усунення помилок на сайті або, наприклад, с ціллю провести перевірку у разі підозри шахрайства. Таким чином, IP-адреса суб’єкта персональних даних може бути використана для визначення країни, міста, в якому знаходиться суб’єкт персональних даних с ціллю направлення повідомлень, що мають відношення до певного користувача сайту https://unkd.com.ua.

Персональні дані суб’єкта персональних даних можуть бути використані для направлення такому суб’єкту по електронній пошті або за допомогою смс повідомлення пропозиції отримувати розсилку з актуальною інформацією та з новинами Організації. Суб’єкт персональних даних погоджуючись з умовами розсилки розуміє, що в будь-який момент може від неї відмовитись, скористувавшись посиланням на відмову від підписки.

Ми можемо розміщати рекламні банери на інших веб-сайтах, які базуються на інформації, яку суб’єкт персональних даних, можливо переглядав під час відвідування нашого сайту.

Така технологія заснована на файлах cookie. Дані, що використовуються cookie для цієї мети, не ідентифікуються особисто.

 


ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Персональні дані можуть бути передані третім особам виключно, якщо: суб’єкт персональних даних дав на це згоду; якщо це передбачено або дозволено законом; якщо, треті особи, є компаніями (суб’єктами підприємництва), які надають послуги Організації або мають будь-яке відношення до діяльності Організації. Наприклад, з постачальниками послуг, які виконують певні функції від нашого імені, таких як хостинг, обробка поштових розсилок електронної пошти ті інш. Ці компанії можуть обробляти персональні дані суб’єкта персональних даних для виконання функцій за нашим дорученням.

 


ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЗАБОРОНА НА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Суб’єкт персональних даних може змінити, оновити свої персональні дані шляхом направлення письмової заяви або в обліковому кабінеті на сайті, якщо це передбачено технічно.

Суб’єкт персональних даних може заборонити використання своїх персональних даних. При цьому направляється мотивована вимога із вказівкою на заборону використання персональних даних Організації. Така вимога розглядається протягом 30 календарних днів з моменту її отримання, якщо інше не встановлено законом.

Якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту персональних даних направляється мотивована відповідь, яка містить підстави про відмову задоволення вимоги.

У разі якщо єдиною підставою для використання персональних даних є ця згода, в такому випадку суб’єкт персональних даних може відкликати цю згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів.

Суб’єкт персональних даних, передаючи свої персональні дані, гарантує, що вони не зачіпають прав третіх осіб.

Персональні дані можуть бути розкриті у відповідності до норм чинного законодавства, а також на офіційні запити державних органів про надання інформації.

 


БЕЗПЕКА ТА ІНШІ УМОВИ

Для захисту персональних даних суб’єкту персональних даних використовуються різноманітні методи захисту, як в мережі Інтернет, так і в автономному режимі.

Незважаючи, на використання належних технічних та організаційних методів захисту персональних даних сайту https://unkd.com.ua ми не можемо нести відповідальність за захист таких даних в результаті протиправних дій третіх осіб.

Політика конфіденційності може бути змінена без попередньої згоди суб’єкта персональних даних. Така інформація є відкритою, розміщена на сайті https://unkd.com.ua, тому суб’єкт персональних даних має можливість ознайомлення з нею у будь-який момент.

Персональні дані, які передає суб’єкт персональних даних, контролюються Організацією.

На сайті https://unkd.com.ua можуть розміщуватись посилання на зовнішні сайти. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності, зміст, про використання файлів cookie таких сайтів.

 


COOKIE

Ми використовуємо файли cookie та аналогічні технології, такі як теги та пікселі («Cookies»), для того щоб персоналізувати та вдосконалити роботу для наших клієнтів, в той час коли вони використовують наш веб-сайт або мобільний додаток, а також з метою надавати їм релевантну онлайн-рекламу.

Cookie – це невеликі файли, що зберігаються на комп’ютері суб’єкта персональних даних в час відвідування певних веб-сторінок: ми використовуємо зашифровану інформацію, що зібрана з них для поліпшення історії роботи на сайті.

Звертаємо увагу, що файли cookie не можуть пошкодити комп’ютер суб’єкта персональних даних. Ми не зберігаємо ніякої ідентифікованої особистої або конфіденційної інформації, такої як реквізити кредитних карт в файлах cookie.

 


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44012759 | DUNS: 538308129 | NCAGE: A2JCJ
Інформація для здійснення зв’язку: [email protected] | телефон 0800357238 (безкоштовно)
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська, будинок 107, квартира 21