Угода користувача

https://unkd.com.ua/ – це Сайт, розташований за адресою https://unkd.com.ua/, створений і діючий з метою надання Громадською організацією «Український Народний Контроль за Діджіталізацією» користувачам (фізичним та юридичним особам) послуг, наданих на Сайті.

Громадська організація «Український Народний Контроль за Діджіталізацією» є організацією, що зареєстрована у відповідності до законодавства України зі статусом неприбутковості, що здійснює надання послуг дистанційно (через веб сайт https://unkd.com.ua/)

Отримання послуг дистанційно через веб сайт https ://unkd.com.ua/  дозволяє користувачам зазначеного Сайту (реальним та/або потенційним членам) знайти опис необхідної послуги та гарантовано придбати у Громадські організації «Український Народний Контроль за Діджіталізацією» необхідні послуги з мінімальними витратами та за привабливою ціною. 

Дана Угода користувача регулює відносини, що виникають між Громадською організацією «Український Народний Контроль за Діджіталізацією» (надалі УНКД), що є правовласником Сайту в мережі Інтернет, розташованого за адресою https://unkd.com.ua/, та будь-яким користувачем зазначеного Сайту – фізичною або юридичною особою, яка виступає як відвідувач Сайту або отримувач послуг у УНКД, розміщених на Сайті.

Основні поняття, що використовуються в Угоді користувача:

Сайт – веб Сайт, що належить УНКД, розташований у мережі Інтернет за адресою https://unkd.com.ua/, де представлені послуги, що пропонуються УНКД для отримання, а також умови та правила оплати, доставки та повернення коштів, що юридично регулюють взаємовідносини між УНКД та користувачем.

УНКД (Організація) – Громадська організація “Український Народний Контроль за Діджіталізацією”, ідентифікаційний код юридичної особи – 44012759, в особі голови Організації Роговського Андрія Єіріхтовича, який діє на підставі Статуту, адреса: вул. Старопортофранківська 107, кв. 21., м. Одеса, 65007, Україна тел.: 063-264-05-19, електронна пошта: [email protected], що надає послуги, представлені на Сайті, дистанційно.

Послуги – асортимент послуг, зазначених на Сайті УНКД.

Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.

Отримувач послуги –  Користувач, який розмістив Замовлення на Сайті для придбання Послуги, зазначеної на Сайті.

Замовлення – належним чином оформлений запит Користувача на придбання послуги, обраних на Сайті та наявних в УНКД.

 1. Предмет Угоди користувача

1.1 – Предметом цієї Угоди є надання можливості Користувачеві набувати послуги, зазначені на Сайті за адресою https://unkd.com.ua/

1.2 – Ця угода поширюється на всі послуги та сервіси, представлені на Сайті.

1.3 – Доступ до всіх послуг Сайта можливий лише після прийняття Користувачем усіх умов цієї Угоди. Без прийняття умов цієї Угоди можливе отримання інформаційних послуг (пошук послуг на Сайті УНКД, перегляд опису, ознайомлення з розділами Сайту тощо). Оплата послуг УНКД будь-яким способом (за допомогою сервісів Сайту електронно, по телефону або особисто) означає згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди.

1.4 – У разі незгоди з цією Угодою (далі – Угода) Користувач зобов’язаний припинити використання сервісу та залишити Сайт.

 1. Набуття чинності Угоди. Зміна умов угоди

2.1 – Умови цієї Угоди приймаються Користувачем у разі оплати послуг УНКД у будь-який можливий спосіб.

2.2 – Угода користувача набуває чинності після оплати Користувачем послуг УНКД, розміщених на Сайті будь-яким можливим способом. Таким чином, Користувач повністю приймає умови цієї Угоди та зобов’язаний керуватися нею у правовідносинах з УНКД.

2.3 – Угода користувача діє весь час використання Користувачем послуг Сайту.

2.4 – Угода користувача може бути змінена УНКД у будь-який момент і без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова версія Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2.5 – Найбільш актуальна версія Угоди користувача завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://unkd.com.ua/ugoda-korystuvacha/

Використання Сайту https://unkd.com.ua/ без придбання додаткових послуг дозволяє тільки переглядати інформацію, розміщену на Сайті, але не дає можливості отримувати послуги, розміщені у ньому.

 1. Умови оформлення отримання послуг

3.1 – Умови надання послуг, а також інформація про послуги, надані на Сайті, є публічною офертою відповідно до законодавства України. 

3.2 – Користувач погоджується з умовами оформлення послуги шляхом проведення оплати та проставлення позначки у графі «З цими умовами згоден». Потрібно зробити цю позначку

УВАГА: Користувач несе повну відповідальність за надання невірних відомостей при оформленні послуги, що спричинило неможливість належного виконання УНКД своїх зобов’язань перед ним..

3.3 – УНКД вживає всіх можливих законних заходів щодо надання всіх послуг, представлених на Сайті.

 1. Доступ до оформленої (оплаченої послуги)

4.1. Після оплати за послугу в повному обсязі Користувач отримує доступ до неї відповідно до інформації, розміщеної на сайті.

4.2. Користувач зобов’язується не передавати інформацію, отриману під час отримання послуги третім особам. Усі матеріали, доступ до яких отримує Користувач, є власністю УНКД та охороняються відповідно до чинного законодавства. 

 1. Ціна послуг та умови оплати.

5.1 – Усі розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті – гривні.

5.2 – Ціна послуги вказується на Сайті.

5.3 – Ціна послуги, наданої на Сайті, може бути змінена УНКД в односторонньому порядку. При цьому ціна на оформлену Користувачем послугу не підлягає зміні.

5.4 – На окремі (або всі) найменування послуг УНКД може бути встановлена знижка (акція, що діє на момент оформлення Користувачем даних найменувань послуг). Ціна послуги зі знижкою вказується на сайті.

5.5 – Покупець оплачує послугу, обравши на свій розсуд один із наступних способів оплати:

 • банківською картою при оформленні послуги на сайті УНКД.
 • банківським переказом.

 1. Повернення коштів.

6.1 – Користувач має право відмовитися від оформленої послуги у будь-який час до її отримання. 

6.2 – У разі відмови від послуги згідно з п.6.1 вимоги щодо повернення сплаченої за послугу грошової суми підлягають задоволенню протягом 10 днів з дня надання відповідної вимоги. 

6.3. Вимоги щодо повернення сплаченої за послугу грошової суми надсилається УНКД на електронну адресу, вказану на сайті.

6.4 – Повернення коштів здійснюється за рахунок повернення вартості сплаченої послуги таким самим шляхом, яким здійснювалася оплата за послугу. 

6.5. Банківська комісія пов’язана із оплатою послуги та її поверненням сплачується Користувачем.

 1. Обмеження відповідальності УНКД

7.1 – УНКД несе відповідальність перед Користувачами за утримання та безпеку інформації, розміщеної на Сайті, за достовірність та актуальність інформації про послуги, ціни, представлені на Сайті. При цьому УНКД має право на свій розсуд вносити зміни до описів послуг з метою найкращого їх просування на ринку.

7.2 – УНКД не несе відповідальності:

 • за наслідки застосування, використання або невикористання отриманої на Сайті інформації
 • за можливу невідповідність результатів, отриманих під час використання Сайту, очікуванням Користувача
 • за відсутність можливості використання Сайту з будь-яких причин.

7.3 – УНКД не несе перед Користувачем, або третіми особами відповідальності за збитки або витрати, що виникли у зв’язку з використанням або невикористанням Сайту, включаючи втрачену вигоду або недоотриманий прибуток.

7.4 – Користувач погоджується, що будь-яка інформація та зображення, розміщені на Сайті, можуть бути використані УНКД на власний розсуд.

7.5 – УНКД не несе відповідальності за розбіжність очікуваних Користувачем та реально отриманих послуг.

 1. Обмеження на використання Сайту Користувачем

8.1 – При використанні Сайту Користувач не має права (і погоджується з цим):

 • копіювати та використовувати в комерційних цілях будь-яку інформацію, що отримується за допомогою цього Сайту, що порушує права інших Користувачів або може завдати їм прямої матеріальної або моральної шкоди
 • надсилати на адреси електронної пошти, зазначені на Сайті, несанкціоновані поштові повідомлення рекламного типу (spam)
 • видавати себе за іншу людину або за представника організації без достатніх прав на те, у тому числі за співробітників УНКД та за власника Сайту.

8.2 – Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві уповноваженою особою УНКД.

8.3 – Користувач має право розірвати відносини з УНКД та відмовитися від використання його Сайту, придбаної послуги та сервісів, надіславши при цьому письмове повідомлення про відмову на електронну пошту, вказану на сайті. При цьому дані Користувача будуть видалені, доступ до послуг та сервісів буде заблоковано. При цьому оплата Користувачеві не повертається.

 1. Права та обов’язки Користувача

9.1 – Користувач зобов’язаний передавати УНКД інформацію про всі випадки виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з придбанням послуги на Сайті.

9.2 – Користувач зобов’язується не вживати дій, спрямованих на заподіяння шкоди програмній або апаратній частині Сайту (поширення вірусних програм, зламування серверів тощо), а також повідомляти УНКД про будь-які відомі йому ситуації, які несуть потенційну загрозу для безпечного функціонування Сайту. Користувач зобов’язується чітко виконувати умови цієї Угоди та будь-яких доповнень до неї.

9.3 – Користувач має право на належне надання послуги відповідно до умов, зазначених на Сайті та чинного законодавства. 

 1. Права та обов’язки УНКД

10.1 – У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди УНКД вправі призупинити співпрацю та/або користування Сайтом даному Користувачеві до моменту усунення Користувачем допущених порушень та відшкодування (компенсації) заподіяних УНКД таким порушенням збитків.

10.2 – УНКД не повідомляє користувачів про видалення або відмову від публікації відгуків. УНКД має право не публікувати відгук Користувача через невідповідність реальному досвіду використання послуг УНКД або якщо інформація не є корисною для інших Користувачів Сайту.

10.3 – УНКД має право тимчасово призупинити роботу Сайту з технічних, технологічних чи інших причин – на час усунення таких причин із попереднім повідомленням Користувача або без такого повідомлення.

 1. Відповідальність Користувача та УНКД.

11.1 – УНКД не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу внаслідок неналежного використання послуг, придбаних в УНКД за допомогою сервісів Сайту, щодо яких Користувачеві надано повну та достовірну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства.

11.2 – УНКД не несе відповідальності за відомості, розміщені Користувачем на Сайті у загальнодоступній формі.

11.3 – Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки щодо цієї угоди вирішуватимуться за нормами права України. Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки щодо його діяльності на Сайті також будуть вирішуватись за нормами права України.

11.4 – Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйків , громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.5 – Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсною не тягне за собою недійсність або невиконання інших положень цієї Угоди.

 1. Заключні положення

12.1 – До відносин між Користувачем  та УНКД застосовуються положення чинного законодавства України.

12.2 – У разі виникнення питань та претензій з боку Користувача він має звернутися до УНКД із письмовим зверненням на електронну пошту, вказану на Сайті. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при недосягненні згоди спір передається на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

Згода користувача з цією угодою Користувача

Якщо Користувач НЕ згоден з усіма визначеними умовами на Сайті УНКД за адресою https://unkd.com.ua/ він НЕ матиме можливості користуватися всіма сервісами зазначеного Сайту.